EL VI ALEGRA EL COR DE LES PERSONES i L'ALEGRIA ÉS LA MARE DE TOTES LES VIRTUTS (GOETHE) strong>/em>

30/10/15

GRAND ET FERMA FESTIVITAT, TARDOR ET CASTANYADA MONTSENYENSIS HABEMUS EST

.


.

.
En aquella hora de venir de lo dia divendres et lo dia de dissabta et lo dia de Domini Iesus Christ ha de haber grand festivitat de exemplar ventura e benaurança dita FESTA DE TARDOR et sunctuosa FIRA MEDIEVAL en est parroquia de Sancti Stephanis de Palau de Vidamènia.
.
Ço tots los jóvens e fembres jovenetes et frares et maestres d'eixe regne faciran festa ferma et dances et musicorum de bon acabament et virtuosa ressonança. Adoncs lo dia de divendres a hora de completa s'esdevenc que duràn seus cants juglars e trobadors de renom per profitosa delectació e ball de cavallers et domnes et donzells e donzelles.
.


.

.
No s'oblit negun de vós e de tots vostros companyons que lo dissabta llongament se facirán de bon eixir lo dia conserts et animacions et espectacles de encomiable sort e maestria. Dementre tots los barons e el poble d'aquesta cort, sien hòmens nobles e lleials, serán convidats per lo cost de poques unçes a lo banquet de panis et tomatiga et llangos butifarrorum e bon vi, ço que vós habrem de menjar.
.
Tot aquell dia se farà justes et combats ab mort de coratjossos caballers e honorats herois avenguts de llunyanes terres.
.
.
.

.
.
Lo Diumenge, dia de Domini Iesus Christ, se faran concursos et cercavila de gegants, et jocs d'amistança e trapelleria.
.

. .

Et dix que dixit lo trobador Fuflunetum Cercamon de Montseny:
.
Chansoneta leu e plana,
leugereta, ses ufana,
farai de mon Fufluns anhelat
deziran de tot lo dia
que sia per vos amat
de joi e amor e folhia!VITA LONGA ET PROSPER
FESTIVITATEM!!!..