EL VI ALEGRA EL COR DE LES PERSONES i L'ALEGRIA ÉS LA MARE DE TOTES LES VIRTUTS (GOETHE) strong>/em>

19/9/09

To all the spanish and catalan staff of Can Fufluns Corporation ( i filials)


.
TO ALL THE SPANISH STAFF:
.
..
.

FROM: Fufluns International Group Association (F.I.G.A)
TO: All Spanish Staff
SUBJECT: Improper Language Usage


It's been brought to our attention by several officials visiting our headquarters of the Fufluns Organization of Liquors, Liquids & Alcohols (F.O.L.L.A.) that the Spanish staff commonly uses offensive language. Such behaviour, in addition to violating our group's policy, is highly unprofessional and offensive to both visitors and the staff itself.

Therefore it is requested to our Spanish staff to adhere immediately to the following rules:

1. Foreign colleagues or visitors should not be referred to as "ese guiri de mierda".

2. Words like "coño"and other such expressions will not be used for emphasis, no matter how heated the discussion is.

3. You will not say "la ha cagao" when someone makes a mistake, or "la está cagando" if you see somebody being reprimanded, or "¡qué cagada!" when major mistake has been made. All direct or derived forms of the verb "cagar" are inappropriate in our environment.

4. No Project Manager, Section Supervisor or Head of Administration Chief, will be referred to, under any circumstances, as "el hijo de la gran puta", or "el muy cabrón" or even "el comemierda".

5. Lack of determination will not be referred as to "falta de huevos" or "mariconería" nor will persons with a lack of initiative be ever referred to as "capullo" or "acojonado".

6. Unusual and/or creative ideas shall not be referred to as "pajas mentales" in particular when they stem from your manager.

7. You will not say "cómo me jode" if a person is persistent, or "está jodido" or "se lo van a follar" if a colleague is going through a difficult situation. Furthermore, when matters become complicated the words "qué jodienda" should not be used.

8. When asking someone to leave you alone, you must not say "vete a tomar por culo", nor should you ever substitute the most educated "may I help you?" with "¿que coño quieres ahora?"

9. If things get tough, an acceptable expression such as we are going through a difficult time should be used rather than "esto esta jodido" or "nos van a follar a todos". Additionally, if you make a mistake, just say so and do not say "que putada" or any expressions composed with the root "puta".

10. No salary increase shall ever be referred to as "subida de mierda".

11. Last, but not least, after reading this note please do not say "me voy a limpiar el culo con ella" or "me la paso por el forro de los cojones".

Just keep it clean and odorless and dispose of it properly.

See You On Thursday

Regards,

Margaret Fufluns
International Product Manager

TO ALL THE CATALAN STAFF:

.

DES DE: Fufluns International Group Association (F.I.G.A.)
A: Tot el personal català
ASSUMPTE: Ús de llenguatge inadequat


Ens han fet arribar alguns comentaris (clients de visita a la nostra seu de la Fufluns Organization of Liquors, Liquids & Alcohols ( la F.O.L.L.A.)), que el personal català de la nostra multinacional comunment utilitza un llenguatge ofensiu. Aquest tipus de comportament, a més de violar la política d'empresa del nostre grup, és altament impropi i ofensiu per als nostres visitants i per l'staff de la F.O.L.L.A. en si mateix.

Per tant, sol·licitem al nostre personal català que s'adhereixi immediatament a les següents regles:

1. Cap col·lega estranger o visitant ha de ser denominat "aquest guiri de merda".

2. No s'utilitzaran paraules com "cony" i altres expressions tals per a donar èmfasi als debats, no importa l'acalorament dels mateixos.

3. No direu "l'ha cagat" quan algú comet un error, o "l'està cagant", si veieu a algú que s'equivoca, o "quina cagada!" quan l'error s'ha comés. Totes les formes directes o derivades del verb "cagar" són inadequades en el nostre entorn.

4. No us referireu a cap Cap de Projectes, Supervisor de Secció o Cap d'Administració, sota cap circumstància, com "el fill de la gran puta", o "el molt cabró" o fins i tot "el menjamerdes".

5. La falta de determinació no serà referida com a "falta d'ous" o "mariconeria", ni les persones amb falta d'iniciativa seran calificades com "acollonits".

6. Les idees originals i/o creatives no seran anomenades "palles mentals", en particular quan aquestes arribin directament d'un Cap de Secció.

7. No direu «m'està tocant els pebrots" si una persona és persistent, o "està fotut" o "se'l follaran" si un col·lega està travessant una difícil situació.

8. Quan demaneu a algú que us deixi en pau no direu "ves-te'n a prendre per cul", ni substituireu l'educada expressió "puc ajudar-li?" per "què cony vols ara?"

9. Si les coses es posen difícils una expressió acceptable seria "estem passant per un moment difícil" en lloc de "això esta fotut" o "se'ns follaran a tots", tampoc s'admetran expresions com "que putada" o qualsevol altra composta per l'arrel "puta".

10. Cap augment salarial serà descrit com "pujada de merda".

11. Finalment, però no gens menys important, després de llegir aquesta nota, si us plau, no digueu "em vaig a netejar el cul amb ella" o "me la paso pel forro dels collons".

Guardeu-la neta i sense olor per disposar d'ella i consultarla.

See You On Thursday

Salutacions,

Margaret Fufluns
International Product Mànager
(In memoriam Pepe Rubianes)

..

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Enterats del missatge! Per cert, seria bona idea proclamar un referendum d'autodeterminació "fuflunera" que ve a ser el mateix que el d'Arenys d'Amunt, no us sembla?
Perquè a Palau, ni se m'ocurreix que s'arribi a fer amb el personal que hi ha i a Sant Esteve, potser...

Can Fufluns ha dit...

Des de la República Independent de Can Fufluns estem per la independència universal de tots els pobles del Món (de Can Fufluns)... una Espanya independent de Catalunya sería una gran posibilitat, poètica i moralment molt acceptable i desitjable.

Una única norma d'or: el respecte per l'altre, per tots els pobles i per totes les cultures (i la Natura per sobre de tot).