EL VI ALEGRA EL COR DE LES PERSONES i L'ALEGRIA ÉS LA MARE DE TOTES LES VIRTUTS (GOETHE) strong>/em>

26/11/09

Jornada tècnica sobre lo silvopastoralisme a Saint Peter of Big Ville

.


.
Ei fufluners! Sóc la Pinkfloya, la vaqueta que més sap de silvopastoralisme del món mundial. Permeteu-me que us faci cinc cèntims d'euro (unes 8'3 pessetes de les d'abans) sobre aquesta pràctica derivada de la silvicultura:

Lo silvopastoralisme o pastura de sotabosc ha estat força comuna al territori català. En les difícils condicions topogràfiques i amb una marcada estacionalitat de la producció vegetal, la pastura de sotabosc permet maximitzar i diversificar els recursos farratgers de les explotacions extensives, internalitzant un recurs que d'una altra manera no s'aprofitaria. Alhora, la pastura de sotabosc genera un mosaïc paisatgístic, creant discontinuïtats horitzontals i verticals en l'estructura de la vegetació, rellevant en la lluita contra els incendis. D'altra banda, el silvopastoralisme, en formar part d'un sistema ramader que també aprofita altres recursos agrícoles, ajuda a evitar el despoblament del medi rural.
.
.


Aquest divendres 27, durant tot lo dia, celebrarem una jornada dedicada a aquesta pràctica agrícola-forestal a Sant Peter of Vilamajor. L'objectiu és presentar experiències innovadores d'aquesta potent eina de gestió forestal. La reducció de costos, la generació de nova ocupació lligada al territori i la posada en marxa d'un nou model de pastoreig basat en el treball cooperatiu són els vectors del nou silvopastoralisme.
.
.

.

Je m'appelle Sylvie et je suis une vache sylviecultiveuse!!

On vous attend!!

Si us interessa encara sou a temps de participar!!

.

Persona de contacte:

Sra. Pilar Ors, 677 094 980.
.
.