EL VI ALEGRA EL COR DE LES PERSONES i L'ALEGRIA ÉS LA MARE DE TOTES LES VIRTUTS (GOETHE) strong>/em>

8/7/14

UNA COSETA...
...DONAT EL FET QUE

a) Espanya va suscriure l'any 1977 la Carta Internacional de Drets Humans, conjunt de tres tractats* de suma importància i amb vocació universal. Un d'ells, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, en el seu Article 1, explícitament, diu "TOTS ELS POBLES TENEN EL DRET DE LLIURE DETERMINACIÓ I D'ESTABLIR LLIUREMENT LA SEVA CONDICIÓ POLÍTICA"

b) un any més tard, al 1978, es va aprovar la sacrosanta Constitución Española (dels collons), la qual en el seu Artículo 10 proclama que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España"

i, més endavant, a l'Artículo 96, la mateixa Constitución (dels collons) segueix dient: "Los tratados internacionales suscritos por España formarán parte de su ordenamiento interno"

c) atès que cap dels tractats de la Carta Internacional de Drets Humans ha estat derogat, modificat ni suspès per Espanya i, signats i ratificats, tots tres formen part del seu ordenament intern...


EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ 
DEL POBLE DE CATALUNYA 
ÉS LLEI D'OBLIGAT COMPLIMENT 
A ESPANYA?Aquesta pregunta, i tantes com voleu fer, 
serà resposta demà 9 de juliol 
a les 7.30 de la tarda 
al Teatre Pare Casals
de Sant Esteve de Palautordera 
pel senyor CARLES VIVER i PI-SUNYER, 
President del Consell Assessor 
per a la Transició Nacional 
i reconegudíssim expert
en la sacrosanta Constitución Española 
(dels collons)

                             


*   *   *
(*) Aquests tres tractats que componen la Carta Universal de Drets Humans són: 

1. La Declaració Universal dels Drets Humans 
2. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
3. El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals